Depot4 nieuws en publicaties

SecondTech en Depot4 versterken elkaars marktpositie door circulaire samenwerking.

SecondTech is dé specialist als het gaat om het toepassen van circulaire technische producten binnen proces en waterwereld. Op hun online webshop worden hoogwaardige technische producten aangeboden aan de markt.

Depot4 is de marktplaats voor techniek, bedoeld voor installatie, industrie en machine- en paneelbouw. Door de krachten te bundelen zullen niet alleen de aangeboden producten van beide partijen binnen bereik van een nog grotere doelgroep komen, maar willen beide bedrijven ook nieuwe diensten ontwikkelen om het gebruik van circulaire materialen te bevorderen. 

Dat het niet om loze beloften gaat blijkt wel uit de verregaande plannen voor ”warehousing” en testfaciliteiten. Manfred Kugel, directeur van SeconTech is blij met de samenwerking. ”We kunnen door onze krachten te bundelen zovéél meer bereiken, daarnaast worden we ook door de provincie en regionale samenwerkingsverbanden gestimuleerd en gesteund”.

SecondTech is gevestigd in de ”oude” Zwitsal fabriek aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. Naast een historische locatie is dit ook een broeinest voor de regio waar ondernemers en initiatiefnemers op het gebied van Duurzaamheid en Circulariteit  elkaar vinden.

Duurzaamheid binnen handbereik met IDEMAT APP.

Een van de deelnemers aan Depot4 confronteerde ons met deze APP, die ontwikkeld is door de TU Delft. Met deze APP kan de impact worden bepaald die materialen en producten hebben op maatschappelijke kosten en het milieu. Tevens toont de APP de carbon footprint van deze materialen.

De APP wil ontwerpers en engineers inspireren duurzame materialen te selecteren voor hun ontwerp. Industriële ontwerpers worstelen volgens de site steeds vaker met het kiezen van de juiste materialen. De Idemat app brengt de levenscyclus beoordeling dichter bij het begin van het ontwerpproces.

Idemat beschikt over twee impactindicatoren om milieubelasting te uiten: Eco-kosten – ontwikkeld door de TU Delft – en carbon footprint. Het kiezen van één van beide staat voor de selectie van één van drie scenario’s toe, die in detail in app worden verklaard.
Wat met producten aan het einde van de levenscyclus gebeurt kan een significante invloed hebben op het milieueffect. Door deze zogenaamde end-of-life scenario’s aan het begin van het selectieproces te integreren, wordt een complexe en foutgevoelige stap sterk vereenvoudigd.

Verschillende bedrijven, kopen om verschillende redenen op verschillende momenten en via verschillende kanalen dezelfde producten.

Deze oneliner kan ik me nog herinneren uit mijn Nima opleiding. Precies hetzelfde geldt ook voor bedrijven die gebruik maken van Depot4.

Voor de één is het een intrinsieke drive om aan een circulair initiatief deel te nemen en zo bij te dragen aan een betere wereld, terwijl andere bedrijven juist om financiële redenen gebruik maken van onze marktplaats voor techniek.

Vorige week was ik bij een installatiebedrijf die om een heel andere reden mee deed. Men wilde graag in contact komen met bedrijven die gelijkgestemd waren. Bedrijven die ook op zoek zijn naar mogelijkheden om circulair samen te werken. Naar bedrijven die ook op zoek zijn naar nieuwe concepten en diensten.

Deze installateur voorziet dat er heel veel gaat gebeuren in onze sector. 100% circulair, betekend dat er net zoveel zal worden gedemonteerd als geïnstalleerd, en dat retour en reststromen van materialen en grondstoffen moeten worden geregeld.

De energietransitie zal voor een enorme hoeveelheid gastoestellen zorgen waar iets mee moet gebeuren. Kortom veel nieuwe mogelijkheden en voor de technische sector ook een gigantische kans om hierin een dominante rol te spelen.

Depot4, de Marktplaats voor techniek.

Industrie Magazine december 2018

Marktplaats voor techniek

Elektropraktijk november 2018

Lancering platform overbodige voorraden

Deal! september 2018

Depot4 sustainability en techniek

Elektropraktijk september 2018

Verder in het nieuws

Koplopers geloven in urban mining

Elektropraktijk september 2018

Nieuwsbrieven van Depot4

Nieuwsbrieven Archief 2019

Productverzoeken Archief 2019

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op en rondom ons platform

Gelukt! U heeft zich aangemeld.