Voorwaarden voor afhandeling van facturatie en betalingen.
Adverteerders hebben de mogelijkheid facturatie en de afhandeling van betalingen door Depot4 te laten afhandelen. Onderstaande bepalingen zijn hierop van toepassing.

Depot4 is geen partij in de transactie, maar draagt uitsluitend zorg voor facturatie en verwerking van de betalingen. Met het accepteren van de algemene voorwaarden worden ook onderstaande voorwaarden geaccepteerd.
Voor het afhandelen van facturatie en betalingen kan Depot4, afhankelijk van het overeengekomen abonnement een vergoeding vragen. De vergoeding komt altijd ten laste van de verkopende partij. De hoogte van de vergoeding wordt overeengekomen bij het tot stand komen van het abonnement met de Adverteerder.
Adverteerders kunnen hun transacties via Depot4 afhandelen. Dit is het geval zodra zowel adverteerder als koper de order op Depot4 hebben geaccepteerd.

Verzendkosten in een order:
Verzendkosten zullen automatisch worden berekend per order, of worden bepaald door de adverteerder. Bij het plaatsen van advertenties van producten, geven adverteerders aan welk tarief voor verzending van toepassing is, hiervoor zijn de volgende mogelijkheden.
a. Gratis verzending
b. € 6,95 voor pakketzendingen met een orderwaarde van minder dan €100,00 excl. btw. Indien de orderwaarde boven €100,00 bedraagt zullen er geen verzendkosten worden berekend tenzij deze op aanvraag staan.
c. Op aanvraag, voor artikelen welke niet als standaard pakket kunnen worden verzonden door afmetingen, gewicht of een andere reden. Bij een bestelling door een koper van een artikel met ‘’verzendkosten op aanvraag’’ zal adverteerder een email ontvangen met het verzoek de verzendkosten handmatig in de order te plaatsen. Koper ontvangt vervolgens het verzoek de order met verzendkosten te accepteren. Verzendkosten worden per order automatisch berekend. Pakketzendingen met een waarde van meer dan € 100,00 worden gratis door adverteerders verzonden.

Facturatie van een order:
De onder artikel 2 tot stand gekomen orders zullen door Depot4 aan de koper worden gefactureerd. Adverteerders kunnen deze order direct verwerken en verzenden aan kopers.
4.1. Kopers dienen de ontvangen factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen aan Depot4. Reclames dienen binnen deze termijn te worden vermeld. Bij voorkeur per email aan info@depot4.nl.
Uitbetaling van facturen:
Adverteerders ontvangen maandelijks op de laatste dag van de maand een creditfactuur met de door Depot4 ontvangen bedragen van door Adverteerder verkochte producten. De creditfactuur wordt uiterlijk de 14e van de maand volgend op de maand waarop deze betrekking heeft uitgekeerd aan de Adverteerder.
5.1 Onder artikel 6 uit te keren betalingen dienen minimaal € 100,00 te bedragen na aftrek van de in artikel 1 overeengekomen vergoeding. Indien het tegoed minder bedraagt dan € 100,00 schuift het tegoed door naar de volgende maand.
Debiteurenrisico: 6. Oninbare facturen zullen uiterlijk na de 3e maand na factuurdatum alsnog worden uitbetaald aan de adverteerder met een maximum van € 1000,00 per jaar.

Depot4 aanvullende voorwaarden 01-05-2019 

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op en rondom ons platform

Gelukt! U heeft zich aangemeld.