Interview met Alex van Dam, directeur Part-Tracker Industrial

Alex is directeur van Part-Tracker industrial en houdt zich bezig met de in en verkoop van industriële elektronica. Klanten van Part-Tracker Alex van DamIndustrial bevinden zich over de hele wereld. Zowel voor het leveren van nieuwe, gerepareerde, maar ook gebruikte componenten kunnen bedrijven binnen de industrie bij Alex terecht. Part-Tracker Industrial is één van de deelnemers van het eerste uur aan Depot4. We hebben Alex eens gevraagd naar zijn eerste ervaringen.

Je neemt met je bedrijf deel als Partner aan Depot4. We zijn nu een ½ jaar bezig en zijn benieuwd naar je eerste bevindingen. Nederland moet de komende jaren verduurzamen en circulair gaan worden. Op welke wijze is jouw organisatie hier actief mee bezig?
‘’De reden waarom ik ben begonnen met Part-Tracker Industrial heeft alles te maken met ambitie om afvalstromen van technische componenten terug te dringen. Onze visie past in de nieuwe opkomende Circulaire Economie. Wij vinden het niet van deze tijd dat nieuwe en gebruikte artikelen, welke technisch nog prima inzetbaar zijn, ongebruikt liggen te verstoffen om uiteindelijk vernietigd te worden. Hetgeen wat geproduceerd wordt, heeft tot doel te worden gebruikt!’

Waarmee maken we volgens u stappen als het gaat om verduurzamen?
‘’Ik ben van mening dat er zowel nationaal als internationaal veel moet gebeuren, de politiek hierin een belangrijke rol heeft. Maar dat heeft pas echt kans van slagen wanneer er vanaf de ‘werkvloer’ draagvlak is. Ik denk dan ook dat we ons ervan bewust moeten worden dat het niet vanzelfsprekend is dat er van alles een overvloed is, immers veel grondstoffen zijn schaars. Je merkt dan ook dat bij bedrijven, waarbij MVO in de bedrijfscultuur is opgenomen, dit van invloed is op het gedrag van medewerkers. Dit vertaald zich naar een geordende werkomgeving en minimale verspilling aan materialen, energie en grondstoffen’’.

Wat is voor u de belangrijkste reden geweest om deel te nemen aan Depot4?
”Wij hebben ons verdienmodel om ons gedachtengoed gebouwd. Wij willen graag bijdragen aan een Circulaire Economie. Daarnaast hebben we voorraden waarmee we bedrijven binnen de techniek kunnen helpen. Dit zijn meestal producten die je niet op iedere straathoek meer kunt kopen. Ook zijn we regelmatig voor klanten op zoek naar specifieke technische producten, Depot4 is dan een waardevolle bron voor ons, waar ik al heel wat producten heb kunnen inkopen voor onze opdrachtgevers.”

Heeft u zelf ook aanbod op Depot4 geplaatst?
‘’Wij plaatsen regelmatig nieuw aanbod op Depot4. Dit gaat makkelijk en snel met de Excel Template. Ook hebben we al het nodige via Depot4 verkocht. Door de transparantie komen de overeenkomsten wel vaak buiten het platform tot stand. Op zich niet erg, maar ik kan me voorstellen dat Depot4 graag wil dat het via het platform verloopt”.

Hebben uw medewerkers ook toegang tot Depot4?
‘’Uiteraard, zoals gezegd ‘sourcen’ we veel voor internationale klanten. Meestal gaat het dan om componenten welke niet meer worden geproduceerd of om speciale partijen. Met Depot4 hebben we in één keer zicht op wat er bij de deelnemende bedrijven op de plank ligt. Hier maken we graag gebruik van”.

Welke toevoegingen of veranderingen zou u graag willen zien binnen de functionaliteit van Depot4?
”Ik vind in de kern dat het de kracht is dat deelnemende bedrijven met naam en toenaam vermeld staan en Depot4 aan het 2BA gekoppeld is. Ook maak ik regelmatig gebruik van de mogelijkheid om een ‘verzoek’ te plaatsen op Depot4. Hiermee heb ik al een aantal keren een klant uit de brand kunnen helpen. Als ik een toevoeging zou willen zien, dan is het de mogelijkheid om productdata uit meer bronnen op te halen dan alleen het 2BA. Vooral ‘oudere’ componenten missen we nu nog wel eens, deze moeten we dan handmatig toevoegen”.

Heeft u tot slot nog een boodschap of tip voor de gebruikers van Depot4?
”Zorg dat uw medewerkers toegang hebben tot Depot4, zodat we samen zoveel mogelijk ongebruikte materialen en componenten gebruiken. De traditionele keten richt zich op het voortstuwen van zoveel mogelijk producten, met enorme voorraden in de keten tot gevolg. Zeker met de snelle technologische ontwikkelingen en korte levenscycli van producten is dat niet meer wenselijk”.

Foto Part Tracker

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op en rondom ons platform

Gelukt! U heeft zich aangemeld.